studenci pracujący w laboratorium nad materiałem

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach wprowadza e-szpilki. To nowa jakość w zaliczeniach z anatomii

Pełna transparentność i obiektywizm, natychmiastowe wyniki, oszczędność czasu i papieru – to główne zalety nowego systemu opracowanego przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

O zajęciach z anatomii krążą legendy. Zaliczenie tzw. szpilek, czyli praktycznego sprawdzianu wiedzy anatomicznej to dla przyszłych lekarzy być albo nie być. Doskonała znajomość ludzkiego ciała jest przecież niezbędna w tym zawodzie. To jeden z najcięższych przedmiotów na studiach. Nic dziwnego, że pozostaje w pamięci lekarzy na lata.

Studenci mają obowiązek zaliczyć kolokwium z każdej z sześciu kategorii: głowa z szyją, klatka piersiowa, brzuch z miednicą, ośrodkowy układ nerwowy oraz kończyny: górna i dolna. Każdy sprawdzian, podobnie jak końcowy egzamin składa się z dwóch części: testu teoretycznego i części praktycznej, potocznie zwanej „szpilkami”.

Zdający podchodzi do stanowiska z preparatem anatomicznym i w ciągu minuty powinien rozpoznać strukturę oznaczoną szpilką. Następnie przechodzi do kolejnego stanowiska. Nie ma możliwości powrotu do poprzedniego preparatu czy wydłużenia czasu.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać za prawidłową odpowiedź w języku angielskim lub łacińskim wynosi 2 pkt. I tu zwykle pojawiał się problem. O charakterze pisma lekarzy krążą dowcipy, ale jak się okazuje nie są one pozbawione podstaw. Z odczytywaniem pisma studentów problemy mieli nawet wykładowcy. Anatomia wymaga precyzji, tymczasem ręcznie wypełniane arkusze z odpowiedziami pozostawiały wiele do życzenia.

„Standardem było, że spotykaliśmy się w gronie kilku nauczycieli i wspólnie decydowaliśmy, czy dana nazwa napisana jest poprawnie i odpowiedź można uznać. Tu liczą się szczegóły, a w odręcznym piśmie czasem trudno odróżnić poszczególne litery” – tłumaczy prof. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor, Kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Nigdy nie mieliśmy pewności czy mało czytelny zapis wynika z brzydkiego charakteru pisma czy też student z premedytacją wpisał nazwę niewyraźnie, bo liczył na łut szczęścia.

Od tego roku takie wybiegi nie są już możliwe. Uczelnia, jako pierwsza w Polsce, wprowadziła e- szpilki. Wchodząc do sali student zamiast kartki otrzymuje tablet. To za jego pomocą wypełnia arkusz egzaminacyjny dostępny na platformie e-learningowej. To wygoda zarówno dla zdającego, jak i wykładowców. Nie ma skreśleń i problemów z odszyfrowaniem tekstu. Do tego jest ekologicznie i oszczędnie – do tej pory sprawdzenie anatomicznej wiedzy jednego rocznika studentów wymagało zużycia ponad 10 tys. kartek papieru.

Dotychczasowe testy nowej metody egzaminowania są na tyle pozytywne, że Uczelnia postanowiła iść o krok dalej. Dzięki specjalnie opracowanym algorytmom zniknie konieczność ręcznego sprawdzania wyników przez wykładowców. Zrobi to za nich komputer i to w ciągu kilku sekund po zakończeniu sprawdzianu.

Studenci nie będą już musieli czekać na wyniki, a sam egzamin stanie się całkowicie transparentny i obiektywny. Uruchomienie ulepszonego systemu planowane jest na maj 2019 r.

Za duży sukces promocji wprowadzonego systemu sprawdzania wiedzy anatomicznej studentów zainicjowanej przez Katedrę i Zakład Anatomii Prawidłowej WLK jest przyjęcie tej formy weryfikacji wiedzy w trakcie Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Anatomicznej „Scapula aurea 2019”, który odbędzie się w Katowicach w dniach 7-8.06.2019.

[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]