Studenci SUM w Katowicach nagrodzeni w konkursie „SAMO-RZĄDŹ”

Informujemy, że w dniu 6 czerwca br., podczas posiedzenia Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, którego Gospodarzem był Uniwersytet Medyczny  w Białymstoku, miało miejsce rozstrzygnięcie VI edycji konkursu „SAMO-RZĄDŹ”, polegającego na wyłonieniu najlepszego projektu studenckiego, przygotowanego przez samorządy studenckie publicznych szkół medycznych działających w Polsce wchodzących w skład KRAUM w trzech kategoriach: akcja promująca zdrowie, wydarzenie kulturalne oraz inicjatywa społeczna.

W 2019 roku do konkursu „SAMO-RZADŹ” nominowane zostały następujące projekty:

• w kategorii – Akcja promujące zdrowie:

  1. „Turniej sportowy” Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  2. „Biała Niedziela – Studenci Mieszkańcom Miasta” Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  3. „Dzień zdrowia w Rzeniszowie” Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

• w kategorii – Wydarzenie kulturalne:

  1.  „Medykalia – Festiwal Kultury Studenckiej” Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  2.  „Wybory MISS Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  3.  „Wydziałowy Wieczorek Filmowy” Warszawski Uniwersytet Medyczny

• w kategorii – Inicjatywa społeczna:

  1.  „Czwartek z Samorządem” Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  2.  „Mikołajki z UMedem” Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  3.  „Spotkania z Seniorami” Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

KRAUM w głosowaniu tajnym wyłoniła zwycięzców tegorocznego konkursu.
I nagroda trafiła do przedstawicieli Samorządu Studenckiego:

• Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za projekt: „Spotkania z Seniorami” (w kategorii – Inicjatywa społeczna).
• Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za projekt: „Biała Niedziela – Studenci Mieszkańcom Miasta” (w kategorii – Akcja promujące zdrowie),
• Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za projekt: „Medykalia – Festiwal Kultury Studenckiej” (w kategorii – Wydarzenie kulturalne),

Natomiast Wyróżnienie przyznano przedstawicielom Samorządu Studenckiego:

• Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za projekt: „Dzień zdrowia w Rzeniszowie” (w kategorii – Akcja promujące zdrowie),
• Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za projekt: „Wybory MISS Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” (w kategorii – Wydarzenie kulturalne),
• Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za projekt: „Mikołajki z UMedem” (w kategorii – Inicjatywa społeczna).

Wszystkim nagrodzonym, a przede wszystkim Studentom Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach GRATULUJEMY! Jednocześnie zachęcamy wszystkich Studentów SUM do realizacji projektów i wzięcia udziału w kolejnych edycjach Konkursu SAMO-RZĄDŹ.

[Przesłano przez: Justyna Skolik]