Uwaga

Uwaga Studenci i Doktoranci – nowy Regulamin Świadczeń

Szanowni Studenci i Doktoranci,
uprzejmie informujemy, że w Uczelni trwają prace związane z przygotowaniem Regulaminu Świadczeń (stypendium socjalne, stypendium socjalne w związku ze zwiększoną wysokością, stypendium dla niepełnosprawnych, stypendium Rektora, zapomoga), zgodnie z obowiązującą ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
W związku z powyższym, prosimy o wstrzymanie się ze składaniem wniosków o przyznanie tych świadczeń do czasu wejścia w życie nowego Regulaminu, o czym zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani.

[Przesłano przez: Marta Milewska]