Uwaga

Uwaga Studenci i Doktoranci – nowy Regulamin Świadczeń

Od 1 października 2019 r. obowiązuje NOWY Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, który stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 143/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”.

[Przesłano przez: Katarzyna Pawełczyk]