Innauguracja 2019/2020 - insygnia

Zaproszenie – immatrykulacja 30.09.2019

ZAPROSZENIE

Zapraszamy studentów I roku kierunku lekarskiego i neurobiologii, do udziału w uroczystej immatrykulacji która odbędzie się w dniu 30 września br. o godz. 9:00 w Auli im. Prof. W. Zahorskiego (Katowice, ul. Medyków 18)     

Po immatrykulacji odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP

Godz. 11:00-14:00 Grupa 1 nazwiska od A – J

Godz. 14:15-17:15 Grupa 2 nazwiska od k – O

Godz. 17:30-20:30 Grupa 3 nazwiska od P – Ż

[Przesłano przez: Agnieszka Filipek]

 

kobieta trzyma i odczytuje informacje ze smartfona

Szkolenia biblioteczne dla studentów I roku WLK

Aktualizacja 23.09.2019r. – Brak wolnych miejsc

 

Zapraszamy studentów I roku na szkolenia biblioteczne, które odbędą się w Oddziale Biblioteki Głównej SUM w Katowicach – Ligocie, ul. Medyków 18 (budynek C3, wejście obok wejścia do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego).
W czasie szkolenia:
– pokażemy Bibliotekę (w tym miejsca, do których mają zazwyczaj dostęp tylko bibliotekarze)
– opowiemy o zasadach korzystania z czytelni, wypożyczalni oraz pokoi cichej nauki
– nauczymy korzystać z bibliotecznego katalogu oraz z usługi „zdalnego dostępu do zbiorów”
Podczas szkolenia chętni studenci będą mogli zapisać się do Biblioteki oraz zarezerwować pierwsze książki :)
Terminy:
20 września 2019 r.: godz. 9.00 – 10.00, 10.30 – 11.30, 12.00 – 13.00
25 września 2019 r.: godz. 9.00 – 10.00, 10.30 – 11.30, 12.00 – 13.00
27 września 2019 r.: godz. 9.00 – 10.00, 10.30 – 11.30, 12.00 – 13.00
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy:
https://sonda.sum.edu.pl/index.php?r=survey/index/sid/884292/newtest/Y/lang/pl

[Przesłano przez: A. Pilar]

Studenta ucząca się na tablecie

Szkolenia biblioteczne dla studentów I roku WNoZ

Aktualizacja 23.09.2019r. – Brak wolnych miejsc

Zapraszamy studentów I roku na szkolenia biblioteczne, które odbędą się w Oddziale Biblioteki Głównej SUM w Katowicach – Ligocie, ul. Medyków 18 (budynek C3, wejście obok wejścia do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego).
W czasie szkolenia:
– pokażemy Bibliotekę (w tym miejsca, do których mają zazwyczaj dostęp tylko bibliotekarze)
– opowiemy o zasadach korzystania z czytelni, wypożyczalni oraz pokoi cichej nauki
– nauczymy korzystać z bibliotecznego katalogu oraz z usługi „zdalnego dostępu do zbiorów”
Podczas szkolenia chętni studenci będą mogli zapisać się do Biblioteki oraz zarezerwować pierwsze książki :)
Terminy:
20 września 2019 r.: godz. 9.00 – 10.00, 10.30 – 11.30, 12.00 – 13.00
25 września 2019 r.: godz. 9.00 – 10.00, 10.30 – 11.30, 12.00 – 13.00
27 września 2019 r.: godz. 9.00 – 10.00, 10.30 – 11.30, 12.00 – 13.00
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy:
https://sonda.sum.edu.pl/index.php?r=survey/index/sid/884292/newtest/Y/lang/pl

[Przesłano przez: Katarzyna Kliszcz]

logo Uniwersytetu SUM

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 – WNoZ

Uprzejmie informujemy, że do  7 października 2019 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach przyjmowane będą wnioski o przyznanie studentom stypendiów Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2019/2020.

Szczegółowe informacje, rozporządzenie Ministra, instrukcja wypełniania formularzy oraz formularze znajdują się na stronie
° Student (menu: więcej → pomoc socjalna i stypendia)
° Ministerstwa (gov.pl → nauka → studenci → stypendia Ministra)

Składający wnioski proszeni są o dokładne zapoznanie się z w/w dokumentami. Złożone wnioski powinny mieć faktycznie wybitny charakter a studenci powinni szczególnie wyróżniać się w nauce lub pracy naukowej. Wnioski winny być przygotowane na odpowiednich formularzach w sposób staranny, przejrzysty i czytelny. W Dziekanacie WNoZ należy złożyć 3 egzemplarze wniosków wraz z oświadczeniem studenta i 1 komplet dokumentacji potwierdzającej zawarte we wniosku informacje.

[Przesłano przez: Tatiana Żurawska]

Uwaga

Egzamin komisyjny: biochemia 18.09.2019r.

UWAGA!!!
EGZAMIN KOMISYJNY Z PRZEDMIOTU: BIOCHEMIA DLA STUDENTÓW II ROKU KIERUNKU FARMACJA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU
18.09.2019 r. O GODZINIE 10:00 W KAMPUSIE A, W POKOJU NR 1
WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY
LABORATORYJNEJ W SOSNOWCU ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH PRZY ULICY JEDNOŚCI 8.
[Przesłano przez: Agnieszka Rabikowska]