DS Sosnowiec

Informacja o DS – II NABÓR

PRZYDZIAŁ MIEJSC W DOMU STUDENTA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 – II NABÓR!!

W załączeniu została umieszczona lista osób, którym zostało przyznane miejsce w Domu Studenta w II naborze w roku akademickim 2019/2020. Uprzejmie proszę wszystkie osoby znajdujące się na liście o informację, czy będą korzystały z tego miejsca czy rezygnują z Domu Studenta, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 20 września 2019 r. na adres mailowy:  .

Brak odpowiedzi w w/w terminie potraktowany będzie jako rezygnacja z miejsca w Domu Studenta.

[Przesłano przez: Dagmara Komoder]

20190918_Lista – przydział miejsc