Innauguracja 2019/2020 - insygnia

Spotkania dla studentów I roku WFzOML

UWAGA
STUDENCI I ROKU WSZYSTKICH KIERUNKÓW STUDIÓW
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
(od dnia 01.10.2019 r. – WYDZIAŁU NAUK FARMACEUTYCZNYCH w Sosnowcu)
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu informuję, że spotkanie studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  z Władzami Wydziału oraz Opiekunem Roku, odbędzie się dnia 1 października 2019 r. (wtorek), w Auli przy ul. Jedności  8, według następującego grafiku:

  • Kierunek:  Farmacja,  Biotechnologia medyczna studia I i II stopnia w dniu 01.10.2019 roku
    o godzinie 9.00 odbędzie się spotkanie z Władzami Dziekańskimi oraz Opiekunem Roku dla studentów pierwszego roku studiów.

W dniu 01.10.2019 r.  w godzinach 10.00-12.00  dla studentów pierwszego roku studiów kierunku Farmacja odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP w Auli Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy
ul. Jedności 8 w Sosnowcu.

W dniu 02.10.2019 r.  w godzinach 09.00-11.00  dla studentów pierwszego roku studiów kierunku  Biotechnologia medyczna studia I i II stopnia, odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP w Auli Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Jedności 8 w Sosnowcu.

  • Kierunek:  Analityka medyczna,  Kosmetologia studia I i II stopnia w dniu 01.10.2019 roku
    o godzinie 12.30 odbędzie się spotkanie z Władzami Dziekańskimi oraz Opiekunem Roku dla studentów pierwszego roku studiów.

W dniu 01.10.2019 r.  w godzinach 13.30-15.30  dla studentów pierwszego roku studiów kierunku Analityka medyczna odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP w Auli Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Jedności 8 w Sosnowcu.

W dniu 02.10.2019 r.  w godzinach 9.00-11.00 studentów pierwszego roku studiów kierunku Kosmetologia I i II stopnia odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP w Auli Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Jedności 8 w Sosnowcu.

Prosimy o punktualne przybycie. Obecność obowiązkowa, strój galowy.

Jednocześnie informujemy, że do końca października 2019 roku do Dziekanatu należy dostarczyć następujące dokumenty:

– potwierdzenie wykonania szczepienia przeciwko WZW typu B (kserokopia karty szczepień, bądź kserokopia książeczki zdrowia)

– zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych lub jeżeli ktoś posiada książeczkę sanepidowską (kserokopię pierwszej strony z imieniem i nazwiskiem oraz strony, gdzie jest informacje o dacie ważności tych  badań lekarskich).

[Przesłano przez: Bernadeta Czopko]