zegar w stylu retro

SZKOLENIE BHP !

Informujemy o terminach szkolenia BHP dla studentów I roku Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach:

-26 września 2019 (czwartek) godz. 10.00-13.00
dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia  I roku kierunku pielęgniarstwo – I część
-26 września 2019 (czwartek) godz. 13.15-16.15
dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia  I roku kierunku pielęgniarstwo II część
aula A3 im. Prof. W. Zahorskiego ul. Medyków 18

-02 października 2019 (środa) w godz. 08.00-11.00
dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia I roku kierunku położnictwo I część
dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia I roku kierunku coaching medyczny
-02 października 2019 (środa) w godz. 11.15-14.15
dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia I roku kierunku położnictwo – II część
dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia I roku kierunku położnictwo

-04 października 2019 (piątek) w godz. 09.30-12.30
dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia I roku kierunku fizjoterapia
-04 października 2019 (piątek) w godz. 12.45-15.45
dla studentów studiów niestacjonarnych II stopnia I roku kierunku fizjoterapia
dla studentów studiów niestacjonarnych II stopnia I roku kierunku pielęgniarstwo
dla studentów studiów niestacjonarnych II stopnia I roku kierunku położnictwo

-08 października 2019 (wtorek) w godz. 09.15-12.15
dla studentów studiów stacjonarnych jednolitych I roku kierunku fizjoterapia– I część
dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia I roku kierunku elektroradiologia
-08 października 2019 (wtorek) w godz. 12.30-15.30
dla studentów studiów stacjonarnych jednolitych I roku kierunku fizjoterapia– II część
dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia I roku kierunku elektroradiologia

-09 października 2019 (środa) w godz. 08.00-11.00
dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia I roku kierunku pielęgniarstwo
-11 października 2019 (piątek) w godz. 12.45-15.45
dla studentów studiów niestacjonarnych jednolitych I roku kierunku fizjoterapia

sala 112 Centrum Dydaktyczne w Katowicach-Ligocie ul. Medyków 12 c (140)

 

[Przesłano przez: Katarzyna Kliszcz]

Innauguracja 2019/2020 - insygnia

Studenci pierwszego roku studiów – WNoZ

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Zaprasza studentów pierwszego roku studiów – pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich  na spotkanie informacyjno – organizacyjne, które odbędzie się w dniu 26.09.2019 roku o godzinie 09.00  w auli A-3 im. Prof. W. Zahorskiego ul. Medyków 18 przy ul. Medyków 18 w Katowicach – Ligocie

 

[Przesłano przez: Katarzyna Kliszcz, Tatiana Wyciślik-Żurawska]