zrzut ekranu logowania do platformy U10

Wirtualna Uczelnia w nowej odsłonie

Miło jest nam poinformować Państwa, że z dniem 27.09.2019 została uruchomiona usługa nowego Wirtualnego Dziekanatu. Jest on części wdrażanego obecnie w naszej Uczelni systemu Uczelnia10, przeznaczonego do kompleksowej obsługi procesów dydaktycznych. Jeżeli napotkacie Państwo na jakiekolwiek trudności prosimy o ich zgłaszanie na adres – w przypadku zaistnienia błędu, na bieżąco będziemy przekazywać informację do producenta oprogramowania.

Jak zatem zalogować się do Wirtualnej Uczelni?

  1. Wirtualna Uczelnia dostępna jest pod adresem https://u10.sum.edu.pl
  2. Loginem do Wirtualnej Uczelni jest numer albumu poprzedzony literą „s” (studenci) lub „d” (doktoranci) w połączeniu z domeną @365.sum.edu.pl Zatem dla studenta o numerze albumu 12345 login wygląda następująco:
    A jakie jest hasło?
  3. Studenci I roku logują się danymi, jakie otrzymują w tajnej kopercie wraz z legitymacją (odbiór w dziekanacie)
  4. Studenci lat wyższych niż I rok mogą zalogować się wybierając opcję „Odzyskiwanie hasła” i postępując w dalszej części zgodnie z wymaganymi przez system krokami, pamiętając o posługiwaniu się loginem opisanym w punkcie 2.
    Uwaga! Po poprawnym przejściu procedury na prywatny adres e-mail, który został podany przez studenta na etapie rekrutacji, zostanie wysłany link umożliwiający wprowadzenie nowego hasła

Wyjaśnienie – Państwa login i hasło do Wirtualnej Uczelni są jednocześnie danymi, które umożliwiają zalogowanie się w usłudze Microsoft Office365 dostępnej pod adresem https://office.com, gdzie znajdą Państwo swoją skrzynkę pocztową MS Outlook, pakiet MS Office, wirtualny dysk do przechowywania danych i kilka innych ciekawych usług. W ciągu najbliższych tygodni będziemy pracować nad integracją pozostałych usług informatycznych z nową wersją logowania.

Uwaga Studenci I roku – jeżeli w tajnej kopercie widnieje wyłącznie login bez hasła, należy utworzyć je samodzielnie rozpoczynając procedurę „odzyskiwania hasła” na stronie logowania do WU tj. https://u10.sum.edu.pl/WU/OdzyskiwanieHasla.aspx

Zapraszamy do korzystania.

Pracownicy Dziekanatów oraz Centrum Informatyki i Informatyzacji
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach