flaga polski

Welcome to SUM – Polish language course

Information for Students who stay in Poland for the entire academic year and are interested in the Polish language course.

Most likely, the registration for the course will start tomorrow – please follow the information on the website https://student.sum.edu.pl/welcome-to-sum/ .

Do not miss the opportunity !!!

Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny

POLAND See More / POLSKA Zobacz Więcej – weekend za pół ceny

W ramach współpracy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z Polską Organizacją Turystyczną przekazujemy Państwu informację o ogólnopolskiej kampanii „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”.

Więcej informacji na stronie: https://polskazobaczwiecej.pl/


As part of the cooperation between the FRSE and the Polish Tourist Organization, we provide you with information about the nationwide campaign 'Poland see more – half price weekend’.

More information on site: https://polskazobaczwiecej.pl/

Erasmus Courses

Szkolenia Pracowników ERASMUS+ / ShipCon

Kursy Masterclass ShipCon w ramach Erasmus + (KA1) mają na celu zaspokojenie potrzeb zawodowych i osobistych wszystkich osób pracujących na uniwersytetach (kadra akademicka i administracyjna), nauczycieli szkół podstawowych i średnich, pracowników VET i trenerów. Są one starannie dobierane i dostarczane przez najlepszych trenerów w wyjątkowych lokalizacjach w całej Europie. ShipCon jest jednym z największych i najbardziej niezawodnych dostawców kursów szkoleniowych Erasmus + w Europie. Warto również wspomnieć, że w przypadku ShipCon wysokiej jakości kursom Erasmus + zawsze towarzyszy wysokiej jakości zakwaterowanie, doskonałe jedzenie oraz wycieczki kulturalne / krajoznawcze dla wszystkich uczestników dzięki naszym unikalnym pełnym pakietom.

Pełną listę dostępnych kursów znajdziecie Państwo tutaj: LISTA KURSÓW POTWIERDZONYCH DO GRUDNIA 2020.


ShipCon masterclass courses under Erasmus+ (KA1) are designed to meet the professional and personal needs of all those working at Universities (academic & administrative staff), teachers at primary and secondary education, VET staff and trainers. They are meticulously selected and delivered by top quality trainers in outstanding locations across Europe. ShipCon is one of the biggest and most reliable provider of Erasmus+ training courses in Europe. It is also worth mentioning that for ShipCon, quality Erasmus+ courses are always accompanied by quality accommodation, excellent food and cultural/sightseeing excursions for all participants through our unique Full Packages. 

A full list of available courses can be found here: LIST OF COURSES CONFIRMED BY DECEMBER 2020.

 

Student w bibliotece

STUDENTS OF MEDICINE!

Studenta ucząca się na tablecie

STUDENTS!