W dniu 12 grudnia 2019 r. odbyła się świąteczna kolacja dla studentów programu Erasmus+, którzy studiują w roku akademickim 2019/2020 w semestrze zimowym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Wydarzenie uświetnili swoją obecnością Koordynatorzy Programu Erasmus+ oraz Dziekani Wydziałów SUM:

  • prof. dr hab. n. med. Jerzy Jochem – Koordynator Instytucjonalny Programu Erasmus+,
  • prof. dr hab. n. med. Jan Duława – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach,
  • dr hab. .n. med. Tomasz Francuz – Dziekan Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach,
  • dr hab. nauk o zdrowiu Piotr Romaniuk – Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu,
  • dr hab. n. med. Małgorzata Skucha-Nowak – Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu,
  • dr hab. n. farm. Małgorzata Dołowy – Koordynator Programu Erasmus+ Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu,
  • dr hab. n. med. Justyna Paprocka – Koordynator Programu Erasmus+ Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach.

Przemówienie rozpoczynające uroczystą kolację wygłosił Koordynator Instytucjonalny Programu Erasmus+ prof. dr hab. n. med. Jerzy Jochem.

Oprócz wspaniałej atmosfery, pysznego jedzenia, nie zabrakło również prezentów świątecznych dla Studentów. Niespodziankę stanowił tort i życzenia z okazji urodzin jednej ze Studentek. Solenizantce życzymy wszelkiej pomyślności!

On December 12, 2019, a Christmas dinner was held for Erasmus + students who study in the 2019/2020 academic year in the winter semester at the Silesian Medical University in Katowice. The event was graced by the presence of the Erasmus + Program Coordinators and the Deans of the SUM Faculties.

The speech opening the gala dinner was delivered by the Institutional Coordinator of the Erasmus + Program prof. dr hab. n. med. Jerzy Jochem.

In addition to the great atmosphere, delicious food, there were also Christmas presents for students. A surprise was the cake and wishes for the birthday of one of our students. Once again, we wish you all the best!

Zdjęcie grupowe Studentów przyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ z Koordynatorem Instytucjonalnym Programu Erasmus+ i zaproszonymi gośćmi.