W semestrze zimowym studenci programu Erasmus+, którzy studiują w roku akademickim 2019/2020 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach uczestniczyli w kilku wydarzeniach, które przybliżyły im kulturę i zwyczaje dotyczące Śląska. W listopadzie zwiedzaliśmy wspólnie zabytkową Kopalnię Guido oraz Sztolnię Luiza w Zabrzu, natomiast w grudniu odwiedziliśmy Muzeum Śląskie.
Serdecznie pozdrawiamy Uczestników Erasmusowych wycieczek i dziękujemy za waszą obecność!

In the winter semester, Erasmus + students who study in the 2019/2020 academic year at the Medical University of Silesia in Katowice participated in several events that familiarized them with the culture and customs of Silesia. In November, we visited the historic Guido Mine in Zabrze and the Luiza Mine in Zabrze, while in December we visited the Silesian Museum in Katowice.
Warm greetings to Erasmus Tour Participants and thank you for your presence!

Zdjęcie grupowe Studentów Erasmus+ w Muzeum Śląskim.