ilustracja graficzna - połączenie obrazu wielu żarówek z obrazem w tle miasta

XV Krajowy Konkurs „MŁODY WYNALAZCA 2020”

Drodzy Studenci!

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XV Krajowym Konkursie
„M
ŁODY WYNALAZCA 2020”!

Inicjatywa non-profit

Fundacja Haller Pro Inventio oraz firma Eurobusiness-Haller ogłaszają piętnastą, jubileuszową edycję konkursu na rozwiązanie innowacyjne opracowane przez młodych wynalazców. Konkurs jest inicjatywą non-profit. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 25 roku życia.

Celem Konkursu jest inspirowanie postaw proinnowacyjnych i przedsiębiorczych wśród młodzieży – przyszłych przedsiębiorców, naukowców i pracowników reprezentujących różne zawody. Organizatorom zależy także na promocji polskiej myśli technicznej młodych wynalazców zarówno na forum krajowym, jak i międzynarodowym.

 

Termin nadsyłania prac konkursowych: 15 maja 2020 r.

Cel Konkursu: wyróżnienie innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez młodych twórców

Nagrody:

  • Dyplomy
  • Prezentacja zwycięskich wynalazków na XIII Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG® intarg.haller.pl (SPODEK, Katowice, 18-19.06.2020)
  • Vouchery na udział w jednej imprezie promocyjnej za granicą
  • Nagrody rzeczowe i inne

 

Zgłoszenia do udziału w Konkursie (wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z jego wersją edytowalną oraz załączniki) prosimy nadsyłać do dnia 15 maja 2020 r. na adres:

Fundacja Haller Pro Inventio,

  1. Obroki 133

 40-833 Katowice z dopiskiem KONKURS „MŁODY WYNALAZCA 2020”

 

 

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na www.fundacja.haller.pl

Dodatkowych informacji udzieli Pani Agnieszka Passia, tel. 32 203 71 03, e-mail:

Zgodnie z formularzem zgłoszenie powinno zawierać :

  • Imiona i nazwiska oraz adresy wykonawców i ewentualnie opiekuna projektu
  • Tytuł rozwiązania oraz jego opis, etap wdrożeniowy projektu
  • Spodziewane efekty wdrożenia i ewentualne koszty wdrożeniowe
  • Ewentualne nagrody, opinie, prototyp lub jego makietę

 

[Przesłano przez: Aleksandra Kaziur]