#Intensywna_po_godzinach – relacja ze spotkania

#Intensywna_po_godzinach – relacja ze spotkania

W połowie stycznia w Wydziale Nauk Medycznych w Katowicach odbyło się drugie spotkanie w ramach cieszącego się dużą popularnością cyklu #Intensywna_po_godzinach, zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Tematem przewodnim wydarzenia była ostra niewydolność oddechowa.

Prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych, opiekun Koła Naukowego, wygłosił wykład „#Intensywna_po_godzinach”. Z kolei rat. med. Marcin Gałkiewicz zaprezentował podstawy badania ultrasonograficznego płuc oraz ich zastosowanie w stanach nagłych, a podsumowującą analizę przypadku klinicznego wygłosił lek. Michał Pluta.

Na zakończenie spotkania studenci mieli okazję przetestować nowo zdobytą wiedzę w quizie tematycznym prowadzonym przez lek. Mariusza Hofmana. Najlepsi uczestnicy zostali nagrodzeni możliwością uczestnictwa w warsztatach z ultrasonografii w stanach zagrożenia życia prowadzonych przez pracowników Kliniki.

Cały cykl ma na celu poszerzenie wiedzy z zakresu stanów nagłych i zainteresowanie studentów Wydziału możliwościami, jakie niosą nowe technologie w poprawianiu jakości opieki nad chorymi w stanie krytycznym. Kolejne spotkania planowane są w semestrze letnim.

Serdecznie zapraszamy!

[Przesłano przez: Bożena Langner]

AWF Warszawa kogo

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców”.

W imieniu organizatorów Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców” serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu Studentów oraz ich Opiekunów. Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum do prezentacji osiągnięć naukowych studentów w dziedzinie kultury fizycznej i zdrowia.

Konferencja odbędzie się w dniu 29 maja 2020 r. w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego.

Obszary tematyczne: wychowanie fizyczne, sport, rekreacja, turystyka, rehabilitacja, sport osób niepełnosprawnych, adaptowana aktywność fizyczna, edukacja zdrowotna, kosmetologia.

Termin zgłoszenia udziału: do 20 marca 2020 r.  

Szczegóły znajdziecie Państwo pod adresem:
http://www.awf.edu.pl/wwf/nauka/konferencje-i-seminaria-naukowe/ogolnopolska-konferencja-studenckich-kol-naukowych-2020

[Przesłano przez: Aleksandra Wilk]