Ogłoszenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus+

Ogłoszenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus+

Działając na podstawie §1 ust. 4 Regulaminu w sprawie zasad i kryteriów naboru studentów, doktorantów i pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, Mobilność Edukacyjna,
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna Programu Erasmus+ ogłasza termin rekrutacji na:
– Wyjazdy studentów i doktorantów na studia w roku akademickim 2020/2021;
– Wyjazdy studentów i doktorantów na praktyki w roku akademickim 2019/2020 i staże w roku akademickim 2020/2021.
Dokumenty, o których mowa w §1 ust. 1 Regulaminu w sprawie zasad i kryteriów naboru studentów, doktorantów i pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, Mobilność Edukacyjna  winny zostać złożone w jednym egzemplarzu we właściwym Dziekanacie/Kolegium Szkoły Doktorskiej w terminie od 24 lutego 2020 r. do 6 marca 2020 r.

Announcement of the Erasmus+ Programme Academic Recruitment Committee

Acting on the basis of §1,item 2, of the Regulations on the principles and criteria for the recruitment of students, doctoral students and SUM staff for mobility under the Erasmus+ Higher Education, Educational Mobility Programme:
– Students and doctoral students – mobility for studies in the academic year 2020/2021;
– Students and doctoral students – mobility for traineeships in the academic year 2019/2020 and interships in the academic year 2020/2021.

The documents referred to in §1, item 1 of the Rules and Regulations on the principles and criteria for the recruitment of students, doctoral students and employees of the Medical University of Silesia in Katowice for mobility under the Erasmus+ Higher Education Programme, Educational Mobility should be submitted in one copy to the relevant Dean’s Office between February 24th, 2020 and March 6th, 2020.