EGZAMIN KOMISYJNY Z PRZEDMIOTU: NOWE STRATEGIE W DIAGNOSTYCE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

EGZAMIN KOMISYJNY Z PRZEDMIOTU
NOWE STRATEGIE W DIAGNOSTYCE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

Dla studentów I roku Kierunku Biotechnologia Medyczna II stopnia odbędzie się w dniu 13.03.2020 r. o godzinie 10:45 w Kampusie A, w pokoju nr 1 (przy Kancelarii) Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu przy ulicy Jedności 8 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

[Przesłano przez: Agnieszka Markowska]