Odwołanie Egzaminów Komisyjnych

W związku z Zarządzeniem JM Rektora Nr 42/2020 z dnia 11.03.2020 r., zostaję również odwołany egzamin komisyjny, dla studentów I roku II stopnia kierunku biotechnologia medyczna z przedmiotu NOWE STRATEGIE W DIAGNOSTYCE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH, który był planowany w dniu 13.03.2020r o godz. 10:45,   oraz dla studentów II roku I stopnia kierunku biotechnologia medyczna z przedmiotu BIOCHEMIA, który był planowany w dniu 13.03.2020r o godz. 10:00.

[Przesłano przez: Agnieszka Markowska]