Komunikat Dziekan WNF

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Zarządzeniem nr 42/2020 z dnia 11.03.2020r. Rektora SUM w Katowicach w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród członków Wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach § 6 ust. 1, 2, cytuję:

  1. „Wprowadzam obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w pracy”.
  2. „W celu zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej”

Proszę o ograniczenie do minimum wizyt w Dziekanacie i załatwianie tylko spraw bardzo pilnych, niecierpiących zwłoki.
Proszę również, aby osoby zainfekowane jakimkolwiek drobnoustrojem powstrzymały się od wizyt w Dziekanacie.

z wyrazami szacunku
prof. dr hab. n med. Krystyna Olczyk
Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

[Przesłano przez: Bernadeta Czopko]