Komunikat WNMZ

Drodzy Studenci,

Uprzejmie informujemy, że Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu pracuje według dotychczasowego harmonogramu (z wyłączeniem dyżuru do godz. 18.00 w czwartek), jednakże w  trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne, w aspekcie aktualnej sytuacji epidemiologicznej, prosimy o preferowanie drogi elektronicznej i telefonicznej w kontaktach z pracownikami Dziekanatu w celu załatwiania bieżących spraw studenckich, a także umawianie się tą drogą do osobistego odbioru potrzebnych dokumentów. Pracownicy Dziekanatu pozostają do Państwa dyspozycji  pod adresem   oraz numerami telefonów dostępnymi na stronie internetowej.

Równocześnie uprzejmie prosimy o stałe monitorowanie bieżących komunikatów Władz Uczelni/Wydziału na stronie internetowej SUM.

Z poważaniem

Dziekan – prof. dr hab. n. med. Alicja Grzanka
Prodziekan – dr hab. n. med. Joanna Żywiec
Prodziekan – dr hab. n. med. Małgorzata Skucha-Nowak

[Przesłano przez: Iwona Kopacka]