#LOTdoDomu / informacja dla Studentów SUM przebywających na mobilności w ramach Programu Erasmus+

Szanowni Studenci,

W nawiązaniu do informacji przekazanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, uprzejmie informuję, że Rząd RP chcąc umożliwić powrót do kraju swoim obywatelom znajdującym się za granicą uruchomił specjalne opcje, z którymi można się zapoznać na stronie https://www.lot.com/pl/pl/ (akcja #LOTdoDomu). MSZ  uruchomiło specjalną infolinię, gdzie można uzyskać informacje nt. możliwości powrotu do kraju +48 22 523 8880. Z informacji na stronie Kancelarii Prezesa RM: https://www.premier.gov.pl/  wynika, że z możliwości #LotDoDomu mogą skorzystać obywatele RP oraz cudzoziemcy, którzy są małżonkami, dziećmi Polaków, mają Kartę Polaka, posiadają pozwolenie na pracę bądź prawo pobytu w Polsce. Jeśli Państwa studenci/pracownicy nie znajdują się w ww. grupie, to prosimy, aby mimo wszystko wypełniali ankietę przedstawiając swoją sytuację lub dzwonili na infolinię w celu uzyskania informacji, czy mogą skorzystać z opcji udostępnianej przez Rząd RP lub kontaktowali się z polską placówką dyplomatyczną.

Jeżeli już się Państwo zdecydowali (lub zdecydują) wrócić prosimy, pamiętać  o konieczności złożenia dokumentów/oświadczeń, na podstawie których będziemy mogli przygotować wnioski do Narodowej Agencji o uznanie wcześniejszego powrotu za przypadek „siły wyższej”. Proszę także dokumentować wszelkie poniesione wydatki związane np. z zakwaterowaniem czy podróżą. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zapewnia, że będą rozpatrywać wnioski złożone przez uczelnie w maksymalnie elastyczny sposób.