Odroczenie Posiedzenia Uczelnianej Komisji Stypendialnej

W związku z aktualną sytuacją sanitarno – epidemiczną  oraz Zarządzeniem nr 42/2020 z dnia 11.03.2020 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2 wśród członków wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i Informacją dla Rektorów w związku z ograniczeniem obowiązku świadczenia pracy na terenie Uczelni z dnia 17.03.2020 r. uprzejmie informujemy, iż posiedzenie  Uczelnianej Komisja Stypendialnej w dniu 23 marca 2020 r. nie odbędzie się.

Uczelniana Komisja Stypendialna
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

[Przesłano przez: Elżbieta Gnielińska]