Studenta ucząca się na tablecie

Egzamin komisyjny z przedmiotu Biologia i Genetyka dla studentów I roku kierunku FARMACJA

Egzamin komisyjny z przedmiotu Biologia i Genetyka dla studentów I roku kierunku FARMACJA, odbędzie się w dniu 18.05.2020r., od godziny 11:30. Egzamin zostanie przeprowadzony w formie telekonferencji za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

[Przesłano przez: Agnieszka Rabikowska]