praca przy laptopie

Egzamin komisyjny z przedmiotu Nowe strategie w diagnostyce chorób cywilizacyjnych dla studentów I roku kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA II stopnia

Egzamin komisyjny z przedmiotu Nowe strategie w diagnostyce chorób cywilizacyjnych dla studentów I roku kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA II stopnia, odbędzie się w dniu 18.05.2020r., o godzinie 11:00. Egzamin zostanie przeprowadzony w formie telekonferencji za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

[Przesłano przez: Agnieszka Markowska]