Szkolna tabliczka z napisem Test

Komunikat w sprawie egzaminów testowych

Szanowni Studenci,
Prosimy o zapoznanie się z Zasadami przeprowadzania egzaminu/zaliczenia pisemnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, ustalonymi przez Prorektora ds. Studiów i Studentów w porozumieniu z Dziekanami Wydziałów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i wprowadzonymi Zarządzeniem nr 77/2020 Rektora SUM z dnia 18.05.2020 r.

[Przesłano przez: Justyna Skolik]