logo SUM

Wykaz przedmiotów wiodących na rok akademicki 2020/2021 Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

zdrowie publiczne I stopnia:

I rok: epidemiologia, podstawy zdrowia publicznego

II rok: nadzór sanitarno-epidemiologiczny, propedeutyka zdrowia i choroby

zdrowie publiczne II stopnia:

I rok: metodologia badań naukowych, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

zarządzanie ryzykiem zdrowotnym I stopnia:

I rok: ochrona środowiska, zdrowie środowiskowe

II rok: bezpieczeństwo środowiskowe, ryzyko zdrowotne

zarządzanie ryzykiem zdrowotnym II stopnia:

I rok: profilaktyka chorób środowiskowozależnych, środowiskowe zagrożenia zdrowia

dietetyka I stopnia:

I rok: pracownia żywienia i dietetyki, żywienie człowieka

II rok: technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo, analiza i ocena jakości żywności

dietetyka II stopnia:

I rok: produkcja potrwa i towaroznawstwo, żywienie kliniczne