logo Uniwersytetu SUM

Komunikat dotyczący testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla studentów kierunków medycznych odbywających zajęcia kliniczne i praktyki w podmiotach leczniczych [PL/EN]

Informujemy, że zgodnie z komunikatem wydanym przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wyjaśnieniem uzyskanym z NFZ, Fundusz finansuje testy na obecność wirusa SARS-CoV-2 studentom kierunków medycznych między innymi: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii oraz ratownictwa medycznego, którzy w trakcie kształcenia odbywają zajęcia kliniczne lub praktyki (także wakacyjne) w podmiotach leczniczych w bezpośrednim kontakcie z pacjentami. Testy są realizowane, w placówkach, w których student, na podstawie zawartej umowy między danym podmiotem leczniczym a Uczelnią, odbywa zajęcia.

Centrala Funduszu zobowiązała Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich NFZ do udostępnienia szczegółowych informacji dotyczących wykonywania testów podmiotom leczniczym.

O powyższym poinformowano Dziekanów oraz współpracujące z SUM podmioty lecznicze.

 

Communication regarding tests for detection of SARS-CoV-2 for students of medical fields of studies undergoing clinical classes and curricular clerkships

Please be informed that in accordance to the announcement issued by the Headquarter of National Health Service of Poland (NHS) and the explanation obtained from NHS, the Service funds SARS-CoV tests for students of the following medical fields of studies: medical programme, dentistry, pharmacy, nursing, midwifery, physiotherapy and medical emergency who during their education undergo clinical classes and curricular clerkships (including summer clerkships) in direct contact with patients at the healthcare entities. The tests are carried out in entities where students conduct clinical training and clerkships on the basis of the agreement between the University and the entity.

National Health Service Headquarter obliged Directors of Regional Divisions of NHS to inform healthcare entities about details on the performance of tests.

The Deans of University and the entities cooperating with the University have been informed about the above.

 

[Przesłano przez: Aleksandra Wilk]