komunikat

Wybór specjalności realizowanej na VI rok studiów kierunku lekarskiego

Szanowni Państwo,

 

Od dnia 14.09.2020r. od godziny 8:00  poprzez stronę:  https://fakultety.sum.edu.pl/  będzie możliwość wyboru specjalności realizowanej na VI roku studiów kierunku lekarskiego, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach.

 

Poniżej wykaz dostępnych specjalności oraz Katedr, na których będą odbywać się zajęcia wraz
z limitami dostępnych miejsc:

 

ANESTZJOLOGIA – Katedra Anestezjologii (24)

CHIRURGIA – Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii (50)

CHOROBY WEWNĘTRZNE – III Katedra Kardiologii (24)

CHOROBY WEWNĘTRZNE – Katedra Chorób Wewnętrzncyh i Chemioetrapii Onkologicznej (24)

DERMATOLOGIA – Katedra i Klinika Dermatologii (12)

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA – Katedra Radiologii i Med. Nuklearnej (12)

GINEKOLOGIA – Klinika Ginekologii i Położnictwa (25)

MEDYCYNA RATUNKOWA – Katedra Medycyny Ratunkowej (24)

MEDYCYNA RODZINNA – Katedra Medycyny Rodzinnej WLZ (24)

NEUROLOGIA – Katedra Neurologii (12)

OKULISTYKA – Katedra Okulistyki (12)

ORTOPEDIA – Katedra Ortopedii (24)

OTOLARYNGOLOGIA – Katedra i Klinika Laryngologii (24)

PEDIATRIA – Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej (LOKALIZACJA: Rybnik) (18)

PEDIATRIA – Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Chirurgii Głowy i Szyi Katedra Chirurgii Dziecięcej (6)

PEDIATRIA – Klinika Pediatrii Katedry Pediatrii (25)

PSYCHIATRIA – Katedra Psychiatrii i Psychoterapii (50)

Uwaga

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYDAWANIA DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW ABSOLWENTOM WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH W ZABRZU

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 77 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) w zakresie terminu wydania dyplomu ukończenia studiów oraz art. 43 ustawy 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 53 z późn. zm.), a zarazem aktualną sytuację sanitarno-epidemiczną informujemy, że dyplomy będą wydawane w budynku Dziekanatu w pokoju nr 2, pl. Traugutta 2. Osoby, które do tej pory nie odebrały dyplomu ukończenia studiów prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Dziekanatu (kierunek lekarski – 32 3705252, kierunek lekarsko-dentystyczny – 32 3705294 kierunek ratownictwo medyczne – 32 3705263) celem ustalenia terminu odbioru.

 

[Przesłano przez: Sylwia Surma]

Stypendia!

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 149/2020 z dnia  19.08.2020 r. został wprowadzony Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, który jest dostępny pod adresem: https://sum.edu.pl/uchwaly-i-zarzadzenia-sum?act=show&idp=2529.

Regulamin określa szczegółowe kryteria oraz tryb przyznawania:

– stypendium socjalnego,

– stypendium dla osób niepełnosprawnych,

– stypendium Rektora,

– zapomogi,

a także kryteria i tryb przyznawania zakwaterowania w Domach Studenckich Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

online

III ŚLĄSKIE FARMACEUTYCZNE SPOTKANIE NAUKOWE- OD NAUKI DO PACJENTA

Informujemy, że w dniu 11 września 2020 r. o godz. 9.30 za pośrednictwem platformy on-line odbędzie się III Śląskie Farmaceutyczne Spotkanie Naukowe – od nauki do pacjenta.

Konferencja będzie okazją do prezentacji prac, zarówno badawczych, jak i przeglądowych; upublicznienia pracy specjalizacyjnej, magisterskiej, doktorskiej i innej, wygłoszenia referatu lub/i prezentacji posteru, a także nawiązania nowych kontaktów w zakresie podobnych zainteresowań naukowych.

Głównymi adresatami spotkania są: farmaceuci, lekarze, analitycy medyczni, biotechnolodzy, kosmetolodzy oraz studenci uczelni medycznych.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 sierpnia 2020 r. pod adresem:

Organizatorem Konferencji są: WNF SUM w Sosnowcu, Młoda Farmacja, PTFarm o/Katowice, Śląska Izba Aptekarska.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://katowice.oia.pl/news/show/id/8429

[Przesłano przez: Dominika Grzeszczyk]

plakat nowej specjalności na studiach Zdrowia Publicznego

Nowa specjalność na studiach drugiego stopnia na kierunku ZDROWIE PUBLICZNE!!!

KOORDYNATOR W OPIECE ONKOLOGICZNEJ

Studenci specjalności nabędą umiejętności praktyczne z zakresu koordynowania opieki onkologicznej w jednostkach ochrony zdrowia. Będą zajmować się dokumentacją dotyczącą chorych (karty DiLO) i prowadzić sprawozdawczość do Krajowego Rejestru Nowotworów. Poza tym organizować będą zebrania konsylium lekarskiego podejmującego decyzje dotyczące dalszego postępowania z chorymi.

Funkcja koordynatora jest przewidziana przepisami dotyczącymi realizowania opieki onkologicznej.

W ramach specjalności zgłębisz swoją wiedzę z zakresu: patofizjologii klinicznej; propedeutyki chorób nowotworowych; diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej w onkologii; podstaw leczenia onkologicznego; epidemiologii chorób nowotworowych; podstaw żywienia w onkologii oraz podstaw psychoonkologii z elementami bioetyki.