Uwaga

Komunikat Nr 5/2020 – W sprawie wydawania dyplomów ukończenia studiów

Komunikat Nr 5/2020
Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
z dnia 13.08.2020 r.

w sprawie wydawania dyplomów ukończenia studiów

Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 77 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) w zakresie terminu wydania dyplomu ukończenia studiów oraz art. 43 ustawy 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 53 z późn. zm.), a zarazem aktualną sytuację sanitarno-epidemiczną informuję, że dyplomy będą wydawane w kampusie A w pokoju nr 1 przy ul. Jedności 8, z uwzględnieniem zasady, że do pomieszczenia wchodzi się wyłącznie pojedynczo.

Nadmieniam, że wydawanie dokumentów dla kierunków: kosmetologia I i II  stopień, oraz biotechnologia medyczna I i II stopień odbędzie się według daty obrony w następujący sposób:

Termin Obrona z dnia Odbiór Dyplomu W godzinach
1 20.07.2020r. 19.08.2020r. od 12: 00 do 13:45
2 21.07.2020r. 20.08.2020r. od 11: 00 do 14:45
3 22.07.2020r. 21.08.2020r. od 09: 00 do 11:15
4 23.07.2020r. 24.08.2020r. od 09: 00 do 11:00
5 24.07.2020r. 24.08.2020r. od 09: 00 do 11:00
6 27.07.2020r. 25.08.2020r. od 12: 00 do 15:00
7 29.07.2020r. 25.08.2020r. od 12: 00 do 15:00
8 30.07.2020r. 25.08.2020r. od 12: 00 do 15:00

a zarazem proszę o uprzedni kontakt telefoniczny z Panią Agnieszką Markowską Pracownikiem Dziekanatu, pod nr: 32 364 11 29, celem ustalenia terminu odbioru dokumentu, co pozwoli na zapewnienie właściwej organizacji i bezpiecznych warunków.

Warunkiem odebrania dyplomu jest: dostarczenie 1 egzemplarza pracy magisterskiej lub licencjackiej, podpisanie trzech egzemplarzy umowy licencyjnej oraz dostarczenie oryginałów wszystkich dokumentów, które są podpisane własnoręcznym podpisem przez Studenta (tj., podanie do Dziekana w sprawie wydania dyplomu ukończenia studiów, ankieta do suplementu, załącznik nr 1 do regulaminu antyplagiatowego, oświadczenie o zwrocie legitymacji – dotyczy studiów I stopnia). Jednocześnie przypominam o obowiązku złożenia w oryginale dzienniczka praktyk oraz legitymacji studenckiej.

Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk