plakat nowej specjalności na studiach Zdrowia Publicznego

Nowa specjalność na studiach drugiego stopnia na kierunku ZDROWIE PUBLICZNE!!!

KOORDYNATOR W OPIECE ONKOLOGICZNEJ

Studenci specjalności nabędą umiejętności praktyczne z zakresu koordynowania opieki onkologicznej w jednostkach ochrony zdrowia. Będą zajmować się dokumentacją dotyczącą chorych (karty DiLO) i prowadzić sprawozdawczość do Krajowego Rejestru Nowotworów. Poza tym organizować będą zebrania konsylium lekarskiego podejmującego decyzje dotyczące dalszego postępowania z chorymi.

Funkcja koordynatora jest przewidziana przepisami dotyczącymi realizowania opieki onkologicznej.

W ramach specjalności zgłębisz swoją wiedzę z zakresu: patofizjologii klinicznej; propedeutyki chorób nowotworowych; diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej w onkologii; podstaw leczenia onkologicznego; epidemiologii chorób nowotworowych; podstaw żywienia w onkologii oraz podstaw psychoonkologii z elementami bioetyki.