komunikat

Wybór specjalności realizowanej na VI rok studiów kierunku lekarskiego

Szanowni Państwo,

 

Od dnia 14.09.2020r. od godziny 8:00  poprzez stronę:  https://fakultety.sum.edu.pl/  będzie możliwość wyboru specjalności realizowanej na VI roku studiów kierunku lekarskiego, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach.

 

Poniżej wykaz dostępnych specjalności oraz Katedr, na których będą odbywać się zajęcia wraz
z limitami dostępnych miejsc:

 

ANESTZJOLOGIA – Katedra Anestezjologii (24)

CHIRURGIA – Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii (50)

CHOROBY WEWNĘTRZNE – III Katedra Kardiologii (24)

CHOROBY WEWNĘTRZNE – Katedra Chorób Wewnętrzncyh i Chemioetrapii Onkologicznej (24)

DERMATOLOGIA – Katedra i Klinika Dermatologii (12)

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA – Katedra Radiologii i Med. Nuklearnej (12)

GINEKOLOGIA – Klinika Ginekologii i Położnictwa (25)

MEDYCYNA RATUNKOWA – Katedra Medycyny Ratunkowej (24)

MEDYCYNA RODZINNA – Katedra Medycyny Rodzinnej WLZ (24)

NEUROLOGIA – Katedra Neurologii (12)

OKULISTYKA – Katedra Okulistyki (12)

ORTOPEDIA – Katedra Ortopedii (24)

OTOLARYNGOLOGIA – Katedra i Klinika Laryngologii (24)

PEDIATRIA – Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej (LOKALIZACJA: Rybnik) (18)

PEDIATRIA – Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Chirurgii Głowy i Szyi Katedra Chirurgii Dziecięcej (6)

PEDIATRIA – Klinika Pediatrii Katedry Pediatrii (25)

PSYCHIATRIA – Katedra Psychiatrii i Psychoterapii (50)

Uwaga

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYDAWANIA DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW ABSOLWENTOM WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH W ZABRZU

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 77 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) w zakresie terminu wydania dyplomu ukończenia studiów oraz art. 43 ustawy 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 53 z późn. zm.), a zarazem aktualną sytuację sanitarno-epidemiczną informujemy, że dyplomy będą wydawane w budynku Dziekanatu w pokoju nr 2, pl. Traugutta 2. Osoby, które do tej pory nie odebrały dyplomu ukończenia studiów prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Dziekanatu (kierunek lekarski – 32 3705252, kierunek lekarsko-dentystyczny – 32 3705294 kierunek ratownictwo medyczne – 32 3705263) celem ustalenia terminu odbioru.

 

[Przesłano przez: Sylwia Surma]