Uwaga

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYDAWANIA DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW ABSOLWENTOM WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH W ZABRZU

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 77 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) w zakresie terminu wydania dyplomu ukończenia studiów oraz art. 43 ustawy 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 53 z późn. zm.), a zarazem aktualną sytuację sanitarno-epidemiczną informujemy, że dyplomy będą wydawane w budynku Dziekanatu w pokoju nr 2, pl. Traugutta 2. Osoby, które do tej pory nie odebrały dyplomu ukończenia studiów prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Dziekanatu (kierunek lekarski – 32 3705252, kierunek lekarsko-dentystyczny – 32 3705294 kierunek ratownictwo medyczne – 32 3705263) celem ustalenia terminu odbioru.

 

[Przesłano przez: Sylwia Surma]