komunikat

Komunikat Nr 1 Dziekana – spotkanie organizacyjne dla I roku dietetyki I stopnia

Komunikat Nr 1/2020
Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
z dnia 30.09.2020 r.

w sprawie: spotkania organizacyjnego studentów I roku kierunku dietetyka stacjonarna pierwszego stopnia prowadzonego w Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w roku akademickim 2020/2021

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaprasza na spotkanie organizacyjne w dniu 05.10.2020 r. zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • grupa wykładowa W1 – godzina 10:00,
  • grupa wykładowa W2 – godzina 11:00.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w sali nr 29 budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18.

Prosimy o wcześniejsze przybycie, obecność obowiązkowa.

Ze względu na sytuację epidemiczną, prosimy o przybycie w maseczkach, dezynfekcję rąk przy wejściu do budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu oraz zachowanie odległości 2 metrów.

dr hab. n. med. Sebastian Grosicki, prof. nadzw. SUM
Dziekan
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

III nabór na studia

Ogłaszamy III nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne

Ogłaszamy nabór rekrutacyjny na:

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunki:

  • Zdrowie Publiczne

rejestracja elektroniczna kandydatów w dniach 29.09.2020 r. – 06.10.2020r.

– ogłoszenie listy rankingowej w dniu 08.10.2020 r. o godz.14:00

– przyjmowanie dokumentów w dniach 09.10.2020 r. do godz. 12:00

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunkach:

  • Zdrowie Publiczne
  • Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym

– rejestracja elektroniczna kandydatów w dniach 29.09.2020 r. – 06.10.2020r.

– ogłoszenie listy rankingowej w dniu 08.10.2020 r. o godz.14:00

– przyjmowanie dokumentów w dniach 09.10.2020 r. do godz. 12:00

 

Studia jednolite magisterskie stacjonarne w Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu na kierunku:

  • Analityka medyczna

– rejestracja elektroniczna kandydatów w dniach 29.09.2020 r. -06.10.2020r.

– ogłoszenie listy rankingowej w dniu 08.10.2020 r. o godz.14.00

– przyjmowanie dokumentów w dniach 09.10.2020 r.

 

  • Biotechnologia medyczna

– rejestracja elektroniczna kandydatów w dniach 29.09.2020 r. -06.10.2020r.

– ogłoszenie listy rankingowej w dniu 08.10.2020 r. o godz.14.00

– przyjmowanie dokumentów w dniach 09.10.2020 r.

 

Studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w Wydziale Nauk Medycznych  w Zabrzu na kierunku:

  • Ratownictwo medyczne

– rejestracja elektroniczna kandydatów w dniach 10-24.09.2020 r.

– ogłoszenie listy rankingowej w dniu 25.09.2020 r. o godz.12.00

– przyjmowanie dokumentów w dniach 28.09.2020 r.

 

więcej na stronie: https://kandydat.sum.edu.pl/

 

 

Rozwiń swoje skrzydła ze stypendium

Nauka to Twoja pasja? Chcesz się rozwijać w konkretnej dziedzinie naukowej? Szukasz wsparcia na rozwój swoich pasji? Zajrzyj na portal Mojestypendium.pl.

Portal MojeStypendium.pl to doskonała baza stypendiów, konkursów i staży. Dzięki niej znajdziesz oferty odpowiadające twoim zainteresowaniom.

Ponadto przybliżone są podatkowe aspekty stypendiów oraz zagadnienia związane ze studiowaniem za granicą.

 

Zachęcamy do odwiedzenia portalu www.mojestypendium.pl

online

Stypendium Ministra-komunikat dla studentów WNMK

Uprzejmie informujemy, iż wnioski o przyznanie stypendium ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2020/2021 należy przesłać w terminie do dnia 5 października br. Z uwagi na fakt, że wnioski do Ministerstwa składa się w formie dokumentu elektronicznego, prosimy o ich przekazanie drogą elektroniczną na adres e-mail: wraz z odwzorowaniem cyfrowym dokumentów, o których mowa § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów (Dz. U. poz. 1600). Powinien to być osobny plik PDF zawierający skany osiągnięć – z opisaniem, którego osiągnięcia dotyczy dany skan. Ponadto, do wniosku obowiązkowo należy dołączyć również oświadczenie studenta (osobny plik PDF- skan) potwierdzające, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Procedura w sprawie zasad bezpieczeństwa realizacji procesu dydaktycznego i działalności naukowo-badawczej w obiektach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Szanowni Państwo – Studenci, Doktoranci, Członkowie Wspólnoty Uczelni,

Od dnia 01.10.2020 r. proces dydaktyczny na wszystkich kierunkach i poziomach kształcenia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach będzie prowadzony w formie mieszanej. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na zajęciach prowadzonych stacjonarnie zawarte zostały w „ Procedurze w sprawie zasad bezpieczeństwa realizacji procesu dydaktycznego i działalności w obiektach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prosimy o zapoznanie się z powyższą Procedurą określającą bezpieczną organizację i prowadzenie zajęć oraz ćwiczeń obowiązującą na wszystkich kierunkach w SUM.

DO POBRANIA:

Informacje ogólne (prezentacja)
Procedura

[Przesłano przez: Magdalena Kaczmarczyk]