komunikat

Komunikat w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo – Studenci, Doktoranci, Członkowie Wspólnoty Uczelni

Od dnia 01.10.2020 r. proces dydaktyczny na wszystkich kierunkach i poziomach kształcenia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach będzie prowadzony w formie mieszanej. Szczegółowe wytyczne zostały określone w „Zasadach organizacji i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów i innych form kształcenia od dnia 01.10.2020 r.”, wprowadzonych Zarządzeniem Rektora nr 161/2020 z dnia 08.09.2020 r. w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków Wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prosimy o zapoznanie się z powyższymi Zasadami określającymi organizację i prowadzenie zajęć, w tym wykładów, seminariów, ćwiczeń oraz innych zajęć na studiach podyplomowych, a także na kursach i szkoleniach. W przypadku pytań prosimy je kierować bezpośrednio na adres mailowy: 

[Przesłano przez: Justyna Skolik]