daad polska - logo

STYPENDIA NIEMIECKIEJ CENTRALI WYMIANY AKADEMICKIEJ (DAAD)

Informujemy, że studenci, absolwenci, doktoranci oraz naukowcy SUM w Katowicach mają możliwość skorzystania z oferty stypendialnej Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD.

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych i ich studentów. W centrum działalności DAAD znajduje się wspieranie wybitnych studentów i naukowców. Zakres działalności związany jest również z angażowaniem się w proces internacjonalizacji niemieckich uczelni, wspieraniem inicjatywy promującej język niemiecki za granicą, współpracą z państwami rozwijającymi się oraz doradztwem względem głównych decydentów politycznych w zakresie nauki, oświaty i rozwoju.

W ofercie stypendialnej na rok akademicki 2021/2022 znalazły się stypendia dla studentów i absolwentów, doktorantów i młodych naukowców, naukowców i nauczycieli akademickich oraz dla byłych stypendystów.

Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronach internetowych pod adresem:
www.daad.pl
www.facebook.com/daadpolska