monety i finanse

Stypendium Ministra Zdrowia dla Studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2020/2021

SZANOWNI STUDENCI!

Uprzejmie informujemy, iż Minister Zdrowia RP ponownie opublikował szczegóły przyznawania stypendium dla studentów o znaczących osiągnięciach naukowych/sportowych w nadchodzącym roku akademickim 2020/2021.

Liczba stypendiów możliwych do przyznania w 2020 r. dla uczelni wyższych wynosi 50.

Studenci zainteresowani ww. stypendiami powinni zapoznać się z warunkami ich otrzymania, dostępnymi pod linkiem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/stypendia-ministra-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia-naukowe–sportowe-na-rok-akademicki-20202021 oraz złożyć w Dziekanacie w terminie do 5 października 2020 r. kompletne wnioski wraz z niżej załączonym oświadczeniem.

Wzór wniosku: https://www.gov.pl/attachment/aac13e0c-0beb-459e-b04d-c0cf7965dbdf
Oświadczenie studenta: https://www.gov.pl/attachment/db02d166-b939-4f69-96af-40d44fcfef52

[Przesłano przez: Tatiana Wyciślik-Żurawska]