Przypomnienie o obowiązkowej opłacie za legitymację

Szanowni Państwo,

w związku z przyjęciem Państwa na pierwszy rok studiów prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, uprzejmie przypominamy o obowiązku dokonania opłaty za legitymację w wysokości 22 zł (dwadzieścia dwa złote 00/100) oraz dostarczenia potwierdzenia wpłaty do Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM .

Numer konta bankowego, na który należy dokonać opłaty za legitymację studencką:
ING Bank Śląski S.A. O/Katowice 40 1050 1214 1000 0007 0000 9103

 

Pracownicy Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM

 

[Przesłano przez: Karolina Skubacz]