komunikat

Komunikat Nr 6/2020 Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu z dnia 24.09.2020 r

Komunikat Nr 6/2020
Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
z dnia 24.09.2020 r.

w sprawie spotkania organizacyjnego studentów I roku kierunków prowadzonych przez Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

UWAGA

STUDENCI I ROKU WSZYSTKICH KIERUNKÓW
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaprasza na spotkanie organizacyjne w dniu 01.10.2020 r. studentów I roku kierunków: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia I i II stopnia, biotechnologia medyczna I i II stopnia według poniższego harmonogramu:

  • FARMACJA – Nazwiska od A – Ł – godzina 9:00 , Nazwiska od M- Ż – godzina 10:00
  • ANALITYKA MEDYCZNA – godzina 11:00
  • KOSMETOLOGIA I stopnia oraz BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA I stopnia – godzina 12:00
  • KOSMETOLOGIA II stopnia oraz BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA II stopnia – godzina 13:00

Spotkania organizacyjne odbędą się w Auli Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu przy ul. Jedności 8 w Sosnowcu.

Prosimy o wcześniejsze przybycie, obecność obowiązkowa.

Ze względu na sytuację epidemiczną, prosimy o przybycie w maseczkach, dezynfekcję rąk przy wejściu do budynku Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu oraz zachowanie odległości 2 metrów.

Jednocześnie informujemy, że obowiązkowe szkolenie BHP odbędzie się w formie
e-learningowej w okresie od 01.10-31.10. 2020 r.

Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr hab. n. med. Robert Wojtyczka

Przypomnienie o obowiązkowej opłacie za legitymację

Szanowni Państwo,

w związku z przyjęciem Państwa na pierwszy rok studiów prowadzonych na Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, uprzejmie przypominamy o obowiązku dokonania opłaty za legitymację w wysokości 22 zł (dwadzieścia dwa złote 00/100) oraz dostarczenia potwierdzenia wpłaty do Dziekanatu Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM .

Numer konta bankowego, na który należy dokonać opłaty za legitymację studencką:
ING Bank Śląski S.A. PL 02 1050 1214 1000 0008 0000 1364

Pracownicy Dziekanatu
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM

 

[Przesłano przez: Bernadeta Czopko]