Procedura w sprawie zasad bezpieczeństwa realizacji procesu dydaktycznego i działalności naukowo-badawczej w obiektach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Szanowni Państwo – Studenci, Doktoranci, Członkowie Wspólnoty Uczelni,

Od dnia 01.10.2020 r. proces dydaktyczny na wszystkich kierunkach i poziomach kształcenia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach będzie prowadzony w formie mieszanej. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na zajęciach prowadzonych stacjonarnie zawarte zostały w „ Procedurze w sprawie zasad bezpieczeństwa realizacji procesu dydaktycznego i działalności w obiektach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prosimy o zapoznanie się z powyższą Procedurą określającą bezpieczną organizację i prowadzenie zajęć oraz ćwiczeń obowiązującą na wszystkich kierunkach w SUM.

DO POBRANIA:

Informacje ogólne (prezentacja)
Procedura

[Przesłano przez: Magdalena Kaczmarczyk]

komunikat

Komunikat Nr 7/2020 Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu z dnia 25.09.2020 r

Komunikat Nr 7/2020
Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
z dnia 25.09.2020 r.


w sprawie wydawania Dzienniczków Praktyk Zawodowych w Aptece

Biorąc pod uwagę Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r., w sprawie praktyki zawodowej w aptece, student kierunku farmacja zobowiązany jest po wykonaniu i obronie pracy magisterskiej do odbicia stażu w wybranych, pozytywnie zaopiniowanych aptekach. Przebieg praktyki tj. wykonywanie czynności praktycznych oraz nabywanie umiejętności student odnotowuje w Dzienniczku Praktyk.

U W A G A
STUDENCI VI ROKU KIERUNKU FARMACJA

Wydawanie dokumentów dla studentów kierunku farmacja tj. Dzienniczka Praktyk Zawodowych w Aptece, odbędzie się w kampusie A w pokoju nr 5 (Dziekanat) przy  ul. Jedności 8, z uwzględnieniem zasady, że do pomieszczenia wchodzi się wyłącznie pojedynczo, w następujących dniach:

  1. 29.09.2020 r., w godz.: od 8:30 do 15:00Nazwiska od B – K
  2. 30.09.2020 r., w godz.:  od 8.30 do 15:00Nazwiska od L – Ż

Zważając na aktualną sytuację sanitarno-epidemiczną, prosimy o przybycie w maseczkach, dezynfekcję rąk przy wejściu do budynku Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu oraz zachowanie odległości 2 metrów.

Powyższe pozwoli na zapewnienie właściwej organizacji i bezpiecznych warunków.

Prodziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr hab. n. farm. Ewa Chodurek