logo Uniwersytetu SUM

Komunikat dla studentów I roku kierunku lekarskiego WNMZ

Szanowni Studenci,

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz aby umożliwić wszystkim Studentom uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach dydaktycznych, uprzejmie informuję, że termin rozpoczęcia zajęć został przesunięty na dzień 12 października 2020 r.

Przesunięcie terminu spowodowane jest faktem, że do dnia dzisiejszego nie wszyscy złożyli wymagany komplet dokumentów, co uniemożliwiłoby im uczestnictwo w zajęciach.

Numer albumu i numer grupy zostanie wysłany do Państwa w najbliższych dniach na adres e-mail podany w danych do rekrutacji.

Prosimy o sprawdzania poprawionego harmonogramu.

Za zaistniałe utrudnienie serdecznie przepraszamy.

Dziekanat
Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Stypendium Ministra – komunikat dla studentów WNMZ

Szanowni Studenci Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu,

uprzejmie informujemy, iż do dnia 6 października 2020 r. do godz. 9:00 można składać wnioski o przyznanie stypendium ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2020/2021. Z uwagi na fakt, że wnioski do Ministerstwa składa się w formie dokumentu elektronicznego, prosimy o ich przekazanie drogą elektroniczną na adres e-mail: wraz z odwzorowaniem cyfrowym dokumentów, o których mowa §4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów (Dz. U. poz. 1600). Skany osiągnięć z opisem, którego osiągnięcia dotyczy dany skan, prosimy przesłać jako osobny plik w formacie PDF.

Ponadto, do wniosku obowiązkowo należy dołączyć również oświadczenie studenta potwierdzające, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zeskanowane oświadczenia należy zapisać w formacie PDF.