komunikat

Egzamin komisyjny

EGZAMIN KOMISYJNY z przedmiotu: Biomateriały w medycynie, dla studenta I roku, kierunku Biotechnologia medyczna, studia II stopnia odbędzie się w dniu 05.10.2020r. o godz. 10:00.

Egzamin zostanie przeprowadzony w formie ustnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach za pośrednictwem platformy e-learningowej Microsoft Teams.

 

[Przesłano przez: Agnieszka Markowska]