komunikat

Komunikat Nr 8/2020 Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu z dnia 05.10.2020 r.

Komunikat Nr 8/2020
Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
z dnia 05.10.2020 r.

w sprawie praktyk zawodowych na kierunku Kosmetologia II rok I stopnia
i Kosmetologia I rok II stopnia

Uprzejmie informuję, iż wnioski o wyrażenie zgody na realizację praktyki wraz z potwierdzeniem przyjęcia na praktykę (Załącznik nr 6) należy przesłać na adres e-mail: w terminie najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem praktyki.

Terminową realizację praktyk gwarantuje jej rozpoczęcie do dnia 30.10.2020r.

O terminie wydawania dzienników praktyk oraz dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia praktyki zostaną Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie.

Dokumentacja dotycząca praktyk zawodowych zamieszczona jest na stronie internetowej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Ścieżka dostępu:  Student → Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu → Druki do pobrania

Wszelkich informacji związanych z praktykami udziela Pracownik Dziekanatu Pani mgr Dagmara Komoder tel. 32/ 364-11-32.