laptop

SZKOLENIE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W KATOWICACH

Szanowni Państwo

Studenci I i II stopnia
Studenci jednolitych studiów magisterskich
Studenci studiów podyplomowych
Doktoranci

Studenci rozpoczynający naukę w  Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach zobowiązani są do udziału w szkoleniu  z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy za pośrednictwem kursu udostępnionego na platformie e-learningowej.

Wszyscy studenci I roku zobowiązani są do odbycia szkolenia w terminie do 31 października rozpoczynającego się roku akademickiego.

 

 https://student.sum.edu.pl/ratownictwo-pierwsza-pomoc/