monety i finanse

Ogłoszenie o stypendiach dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, pielęgniarstwie lub położnictwie

Informujemy, że Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kierunków medycznych.

Stypendium może być przyznane studentowi III, IV, V lub VI roku studiów kierunku lekarskiego w kwocie 2000 zł brutto miesięcznie.

W przypadku studentów studiujących na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo stypendium przyznawane jest studentowi III stoku studiów I stopnia oraz I i II roku studiów II stopnia. Wysokość stypendium wynosi 1200 zł brutto.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany student.

Wniosek wraz z załącznikami zainteresowani powinni złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze lub przesłać pocztą w terminie od 21 września 2020 r. do 31 października 2020 r.

Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Szczegółowe warunki związane z naborem wniosków są zamieszczone na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.lubuskie.pl

[Przesłano przez: Patrycja Matusińska]

kobieta w rozmowie z psychologiem

TERAPIA DLA STUDENTÓW

Studentko/ Studencie

Może towarzyszy Twojemu życiu często lęk, niepokój, masz niskie poczucie swojej wartości, stale szukasz potwierdzenia siebie w różnych formach aktywności zewnętrznej, masz kolejny nieudany związek, utraconą przyjaźń, zaczynasz wchodzić w jakieś uzależnienie?

Zazwyczaj źródłem tego jest Twoja przeszłość, a zwłaszcza to co działo się w Twojej rodzinie.

Dlatego warto w czasie studiów poukładać swoją przeszłość poprzez terapię.

Czy terapia jest dla Ciebie?

Odpowiedź znajdziesz czytając książkę „Rozwinąć skrzydła”, wykonując test i słuchając audycji o terapii. Książkę, test oraz audycję znajdziesz na stronie: http://rozwinacskrzydla.pl/

Na powyższej stronie internetowej znajdują się także szczegóły związane z terapią.

Na prośbę ks. dr hab. Grzegorza Poloka, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przekazujemy powyższą informację, skierowaną do studentów.