komunikat

Informacja dla Studentów I roku

Uwaga Studenci I roku

Uprzejmie przypominamy o konieczności odbycia obowiązkowego szkolenia z zakresu BHP na platformie e-learningowej do 31 października br.

(po tym terminie brak dostępu do platformy e-learnigowej).

Parlament Studentów RP

Konkurs Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej na prace dyplomowe i rozprawy doktorskie w ramach projektu “Rozwój aktywności naukowej i kulturalnej studentów i doktorantów”.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu “Rozwój aktywności naukowej i kulturalnej studentów i doktorantów” jako zadanie zlecone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem konkursu jest promocja wysokiej jakości prac dyplomowych oraz rozpraw doktorskich poprzez wyróżnienie i nagrodzenie autorów najlepszych prac dyplomowych studiów I, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz rozpraw doktorskich.

W ramach konkursu Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej przyzna nagrody finansowe za prace dyplomowe i rozprawy doktorskie z zakresu:

 • innowacyjnych rozwiązań wdrażanych do gospodarki;
 • nauki na rzecz lokalnej społeczności (na poziomie powiatów, gmin lub niższym);
 • edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego.

Nagrody zostaną przyznane w w/w kategoriach oddzielnie za:

 • pracę dyplomową na studiach I stopnia;
 • pracę dyplomową na studiach II stopnia lub jednolitych magisterskich;
 • rozprawę doktorską.

Uczestnikami konkursu mogą być autorzy prac dyplomowych i rozpraw doktorskich, które zostały obronione w Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. Prace dyplomowe i rozprawy doktorskie mogą dotyczyć wszelkich dyscyplin nauki, o ile mieszczą się w zakresie tematycznym wskazanym powyżej.

Nagrody za najlepszą pracę kończącą studia I stopnia wynoszą:
4 000 zł (I miejsce),
3 000 zł (II miejsce) lub 2 000 zł (III miejsce), za pracę magisterską to: 6 000 zł (I miejsce),
5 000 zł (II miejsce) lub 4 000 zł (III miejsce), a za pracę doktorską: 10 000 zł (I miejsce), 8 000 zł (II miejsce) i 6 000 zł (III miejsce).

Szczegółowy Regulamin konkursu znajduje się na stronie  https://konkurs.psrp.org.pl/assets/Regulamin_konkursu.pdf.

Zgłoszenia trwają do 1 listopada 2020 r.

Zapraszamy do udziału!

kultura psrp

Konkurs Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej „Aktywność kulturalna w środowisku akademickim”

Konkurs ma za zadanie nagrodzić osoby oraz organizacje i zespoły działające aktywnie na rzecz promowania kultury w środowisku akademickim.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Rozwój aktywności naukowej i kulturalnej studentów i doktorantów” jako zadanie zlecone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Celem konkursu jest promocja aktywności kulturalnej w środowisku akademickim.

W ramach konkursu Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej przyzna nagrody finansowe za wkład w rozwój kultury studentów w kategoriach:

 • osoba wyróżniająca się i zaangażowana;
 • opiekun (wsparcie studenckich aktywności kulturalnych);
 • zespół/organizacja w kategorii muzyka (np. zespół, chór);
 • zespół/organizacja w kategorii inna działalność kulturalna (np. zespół teatralny);

Nagrody dla zespołów/organizacji:

 • I miejsce – 15 000 zł,
 • II miejsce – 10 000 zł,
 • III miejsce – 5 000 zł.

Nagrody dla osób indywidualnych:

 • I miejsce – 5 000 zł,
 • II miejsce – 3 000 zł,
 • III miejsce – 2 000 zł.

Opis działalności może maksymalnie obejmować okres od 1.10.2017 r. do 30.09.2020 r.
Szczegółowy Regulamin konkursu znajduje się na stronie https://kultura.psrp.org.pl/assets/Regulamin_konkursu_kultura.pdf.

Zgłoszenia trwają do 8 listopada 2020 r. – www.kultura.psrp.org.pl.

Zapraszamy do udziału!

forum kół naukowych

Forum Kół Naukowych

Forum Kół Naukowych to nowa inicjatywa Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej mająca na celu wsparcie oraz aktywizację środowiska studenckich kół naukowych w całej Polsce. W tym celu powstaje platforma kolanaukowe.psrp.org.pl, dzięki której koła naukowe będą miały dostęp do rozmaitych możliwości rozwoju członków oraz poszerzenia swojej działalności.

Projekt ma za zadanie umożliwienie zarówno indywidualnego rozwoju członkom kół naukowych, jak i kół naukowych jako społeczności.

Platforma https://kolanaukowe.psrp.org.pl będzie oferować:

 • Publiczną bazę kół naukowych,
 • Serię szkoleń oraz sesji mentoringowych mających na celu rozwój kompetencji miękkich oraz pozyskanie nowych umiejętności przez członków kół naukowych.
 • Szczegółowe informacje o konkursie „Studenckie Koła Naukowe tworzą innowacje” organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Wysyłkę newslettera z informacjami przeznaczonymi dla społeczności kół naukowych.
 • Możliwość kontaktu z przedstawicielami Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w celu uzyskania informacji zarówno o wsparciu dla kół naukowych w czasie pandemii, jak i dobrych praktykach stosowanych w ogólnopolskiej społeczności kół naukowych.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia platformy https://kolanaukowe.psrp.org.pl.