forum kół naukowych

Forum Kół Naukowych

Forum Kół Naukowych to nowa inicjatywa Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej mająca na celu wsparcie oraz aktywizację środowiska studenckich kół naukowych w całej Polsce. W tym celu powstaje platforma kolanaukowe.psrp.org.pl, dzięki której koła naukowe będą miały dostęp do rozmaitych możliwości rozwoju członków oraz poszerzenia swojej działalności.

Projekt ma za zadanie umożliwienie zarówno indywidualnego rozwoju członkom kół naukowych, jak i kół naukowych jako społeczności.

Platforma https://kolanaukowe.psrp.org.pl będzie oferować:

  • Publiczną bazę kół naukowych,
  • Serię szkoleń oraz sesji mentoringowych mających na celu rozwój kompetencji miękkich oraz pozyskanie nowych umiejętności przez członków kół naukowych.
  • Szczegółowe informacje o konkursie „Studenckie Koła Naukowe tworzą innowacje” organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  • Wysyłkę newslettera z informacjami przeznaczonymi dla społeczności kół naukowych.
  • Możliwość kontaktu z przedstawicielami Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w celu uzyskania informacji zarówno o wsparciu dla kół naukowych w czasie pandemii, jak i dobrych praktykach stosowanych w ogólnopolskiej społeczności kół naukowych.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia platformy https://kolanaukowe.psrp.org.pl.