komunikat

Informacja dla Studentów I roku

Uwaga Studenci I roku

Uprzejmie przypominamy o konieczności odbycia obowiązkowego szkolenia z zakresu BHP na platformie e-learningowej do 31 października br.

(po tym terminie brak dostępu do platformy e-learnigowej).