Parlament Studentów RP

Konkurs Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej na prace dyplomowe i rozprawy doktorskie w ramach projektu “Rozwój aktywności naukowej i kulturalnej studentów i doktorantów”.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu “Rozwój aktywności naukowej i kulturalnej studentów i doktorantów” jako zadanie zlecone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem konkursu jest promocja wysokiej jakości prac dyplomowych oraz rozpraw doktorskich poprzez wyróżnienie i nagrodzenie autorów najlepszych prac dyplomowych studiów I, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz rozpraw doktorskich.

W ramach konkursu Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej przyzna nagrody finansowe za prace dyplomowe i rozprawy doktorskie z zakresu:

  • innowacyjnych rozwiązań wdrażanych do gospodarki;
  • nauki na rzecz lokalnej społeczności (na poziomie powiatów, gmin lub niższym);
  • edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego.

Nagrody zostaną przyznane w w/w kategoriach oddzielnie za:

  • pracę dyplomową na studiach I stopnia;
  • pracę dyplomową na studiach II stopnia lub jednolitych magisterskich;
  • rozprawę doktorską.

Uczestnikami konkursu mogą być autorzy prac dyplomowych i rozpraw doktorskich, które zostały obronione w Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. Prace dyplomowe i rozprawy doktorskie mogą dotyczyć wszelkich dyscyplin nauki, o ile mieszczą się w zakresie tematycznym wskazanym powyżej.

Nagrody za najlepszą pracę kończącą studia I stopnia wynoszą:
4 000 zł (I miejsce),
3 000 zł (II miejsce) lub 2 000 zł (III miejsce), za pracę magisterską to: 6 000 zł (I miejsce),
5 000 zł (II miejsce) lub 4 000 zł (III miejsce), a za pracę doktorską: 10 000 zł (I miejsce), 8 000 zł (II miejsce) i 6 000 zł (III miejsce).

Szczegółowy Regulamin konkursu znajduje się na stronie  https://konkurs.psrp.org.pl/assets/Regulamin_konkursu.pdf.

Zgłoszenia trwają do 1 listopada 2020 r.

Zapraszamy do udziału!