komunikat

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kierunku lekarskiego

Informujemy, że Zarząd Powiatu Łowickiego (woj. Łódzkie) ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

Stypendium w wysokości do 2.000 zł brutto miesięcznie przyznawane jest na okres 12 miesięcy tj. od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r. studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest studentem VI roku kierunku lekarskiego,
  • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
  • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów oraz z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
  • zawrze umowę stypendialną.

Wniosek składa zainteresowany student osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego
w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP poczty (decyduje data wpływu do Starostwa), w terminie do 3 listopada 2020 r.

Szczegółowe warunki związane z naborem wniosków są zamieszczone na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Łowiczu pod adresem https://www.bip.powiat.lowicz.pl/238,ogloszenia-i-komunikaty oraz http://www.zoz.pol.pl/.

[Przesłano przez: Marta Kłak-Próżny]

zegar w stylu retro

W dniu 02.11.2020 r. Dziekanat WNoZK będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.11.2020 r. (poniedziałek) Dziekanat WNoZK będzie nieczynny.

 

Pracownicy Dziekanatu
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach