monety i finanse

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w szkołach wyższych na kierunku pielęgniarstwo

Informujemy, że Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w szkołach wyższych na kierunku pielęgniarstwo.

Stypendium może być przyznane studentom III roku studiów pierwszego stopnia lub II roku studiów drugiego stopnia, kształcących się na kierunku pielęgniarstwo, którzy zobowiążą się do podjęcia zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, po zakończeniu studiów pierwszego lub drugiego stopnia, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata.

Wysokość stypendium wynosi 1 000,00 zł brutto miesięcznie.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany student.
Wniosek wraz z załącznikami zainteresowani powinni składać w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim (44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 2 lub ul. Pszowska 92a) lub przesłać pocztą, z dopiskiem: „WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM. NIE OTWIERAĆ”.

Termin składania wniosków do dnia 10 listopada 2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim – nr tel. 32/ 453-99-74.

 

[Przesłano przez: Aleksandra Wilk]