herb SUM

Komunikat Nr 7/2020 z dnia 9.11.2020 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Szanowni Państwo Kierownicy Jednostek Organizacyjnych,

 1. Od dnia 10 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. ze zbiorów i usług Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach można korzystać wyłącznie zdalnie. Zawieszone zostają wypożyczenia zbiorów drukowanych, a zwroty mogą być dokonywane wyłącznie przez wrzutnie książek.
 2. Od dnia 10 listopada 2020 r. do odwołania zawiesza się działalność Muzeum Medycyny i Farmacji w Sosnowcu.
 3. W treści Komunikatu Nr 6/2020 Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 06.11.2020 r. zdanie:

  „Zawieszenie, o którym mowa w pkt I dla kierunków: lekarskiego i lekarsko-dentystycznego prowadzonych w języku angielskim, obowiązuje do końca semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021.”

  otrzymuje nowe brzmienie:
  „Zawieszenie, o którym mowa w pkt I dla kierunków: lekarskiego i lekarsko-dentystycznego prowadzonych w języku angielskim, obowiązuje do dnia 31.12.2020 r.”

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


Dear Heads of Organizational Units,

 1. Starting from November 10, 2020, until November 29, 2020, the collections and services of the Library of the Medical University of Silesia in Katowice can only be used remotely. Loanings of printed collections are suspended and returns can be made only through book launchers..
 2. Starting from November 10, 2020, until further notice, the Museum of Medicine and Pharmacy in Sosnowiec is suspended.
 3. In Communication No. 6/2020 of Rector of Medical University of Silesia, in Katowice of 6.11.2020 the sentence:

  „The suspension referred to in point I for the fields of study as: medicine and dentistry conducted in English language is valid until the end of the winter semester of the 2020/2021 academic year”

  is being replaced with:
  „The suspension referred to in point I for the fields of study as: medicine and dentistry conducted in English language is valid until the 31.12.2020″

 

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
Rector of Medical University of Silesia in Katowice, Poland

[Przesłano przez: Justyna Bula]

Stanowisko Kolegium Dziekańskiego odnośnie praktyk zawodowych

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną, a także Komunikat nr 6/2020 Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 06.11.2020 informuję, że Kolegium Dziekańskie WNOZK zawiesza studenckie praktyki zawodowe na okres j.w.

Realizacja studenckich praktyk zawodowych możliwa jest w tym okresie wyłącznie na podstawie Wolontariatu.

edoktorant logo

Platforma e-Doktorant

Platforma e-Doktorant to ogólnopolski projekt skierowany do doktorantów oraz studentów ostatnich lat studiów wiążących swoją karierę zawodową z pracą naukową i badaniami naukowymi. Została stworzona w ramach projektu „eDoktorant” realizowanego przez Fundację Scientia Thorunensia ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach zadania publicznego pn. „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” w 2020 roku.   Platforma naukowa e-Doktorant to narzędzie do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy doktorantami, studentami oraz pasjonatami nauki.

Umożliwia ona znalezienie informacji o konferencjach naukowych, konkursach grantowych, szkoleniach oraz stażach naukowych. Kluczowa jest również kwestia wymiany poglądów pomiędzy początkującymi naukowcami. Platforma pozwala na wyszukiwanie osób o konkretnym profilu naukowym, umożliwiając stworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych i rozwiązaniu problemów naukowych. Jest to pierwsza w Polsce platforma stworzona przez doktorantów dla doktorantów i studentów ostatnich lat studiów.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze stroną oraz stworzenia swojego profilu eDoktoranta! https://edoktorant.pl